verpleegster-ziekenhuisAls Nederlander behoor je te weten dat je verplicht bent om een basisverzekering te hebben die de standaardzorg voor ziektekosten dekt. Wat er allemaal is verzekerd in de basisverzekering wordt beslist door de Rijksoverheid. De zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om iedereen te accepteren voor een basisverzekering en niemand mogen weigeren. Aan iedere Nederlander wordt dezelfde premie worden gevraagd door een aanbieder. Een chronisch zieke of oudere mag geen extra premie worden gevraagd. Het risico voor verzekeraars wordt gecompenseerd door de overheid middels de risicoverevening regeling.

In 2016 is er weer het één en ander veranderd als je gaat kijken naar een basisverzekering, maar de prijzen voor de zorgverzekering zijn veelal gelijk gebleven. In de afgelopen jaren zijn er meerdere zaken verdwenen uit de zorgverzekering of worden ze niet meer volledig vergoed. Hieronder vallen onder andere: rollators, loophulpmiddelen en gehoortoestellen.

Inhoud basisverzekering 2017

Het basispakket wordt ieder jaar weer aangepast door de Nederlandse regering. In het onderstaande overzicht staat alle zorg die gedekt wordt door de standaard basisverzekering. Op de onderstaande zaken heeft iedere Nederlander recht:

 • Geneeskundige zorg (huisartsen, medische specialisten)
 • Tandheelkundige zorg (Let op: tot 18 jaar)
 • Chirurgische zorg (kaakchirurg)
 • Ziekenhuisverblijf
 • Ziekenvervoer
 • Zorg in het buitenland (mits het land ook onder de basisdekking valt)
 • Fysiotherapie (Let op: tot 18 jaar) en voor chronische aandoeningen
 • Geneesmiddelen / Medicijnen
 • Hulpmiddelen
 • Psychische zorg (Let op: vanaf 18 jaar)
 • Logopedie
 • Paramedische zorg
 • Kraamzorg
 • Wijkverpleging (nieuw in 2015)

Eigen risico opnieuw verhoogt

In Nederland geldt voor alle medische hulp een eigen risico. Deze kosten zijn altijd voor eigen rekening. Mocht je dus meer kosten kwijt zijn dan het vastgestelde eigen risico dan wordt het alles boven je eigen risico vergoedt. In 2017 is het eigen voor het eerst sinds de invoering gelijkt gebleven. Hierdoor blijft het verplichte eigen risico op 385 euro. Wanneer je een laag inkomen hebt, dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een zorgtoeslag.

Overige vergoedingen en informatie

Bij de nieuwe basisverzekering moet je goed opletten wat betreft de vergoedingen van de GGZ. In de meeste gevallen hoef je hier geen eigen bijdrage meer te betalen, maar dit is niet altijd zo. Vroeger in de oude basisverzekering was het stoppen met roken geschrapt uit de basisverzekering, in 2013 zie je dat het stoppen met roken programma weer helemaal terug is in de basisverzekering.

In de basisverzekering van 2017 worden maar drie behandeluren vergoed voor dieetadvies, dit is het maximaal aantal uren. Je betaalt een vast bedrag aan premie voor de zorg als je een basisverzekering afsluit bij een verzekeraar. Deze premie noemt men de nominale premie.

Wanneer je een basisverzekering voor zorgkosten wil afsluiten bij een zorgverzekeraar dan mag deze geen hogere premies vragen aan mensen die meer kosten maken, mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn of oudere mensen. Een zorgverzekeraar hoeft de premies ook niet hoger te maken bij mensen die chronisch ziek zijn als deze een basisverzekering af willen sluiten, dit omdat je ziet dat de overheid het risico dat de verzekeraar hierdoor heeft gecompenseerd. Wanneer je kinderen hebt onder de leeftijd van achttien jaar, dan hoef je hiervoor niet te betalen, maar ze zijn wel meeverzekerd (gratis).

Vergelijk kosten

Wanneer je een basis verzekering af wil sluiten, dan hoef je niet te kijken naar de inhoud ervan, aangezien deze bij elke verzekeraar gelijk is. Bovendien kun je bij elke aanbieder aankloppen, omdat er sprake is van een acceptatieplicht. Kijk dus vooral goed naar de prijs van de basisverzekering en ga op zoek naar de goedkoopste basisverzekering. Je kunt hiervoor het beste gebruik maken van onze zorgverzekering vergelijker 2017. Hierin worden een groot aantal aanbieders vergeleken.