Wanneer je in Nederland woont of werkt dan moet je weten dat het hebben van een zorgverzekering verplicht is. Je moet in Nederland minimaal een basis verzekering hebben zodat je in ieder geval bent verzekerd voor een huisartsen bezoek, maar ook voor het ziekenhuis en de apotheek. Wanneer je een zorgverzekering hebt afgesloten is het altijd mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor eventuele kosten die niet in het basispakket zijn verzekerd.

Heb je een zorgverzekering afgesloten en je hebt alleen het basispakket dan bepaald de Nederlandse regering wat er is verzekerd als je een basispakket hebt. Als je een zorgverzekering wil afsluiten, dan is een zorgverzekeraar verplicht iedereen tegen een vaste premie voor een basispakket aan te nemen. Heb je bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering afgesloten, dan ben je niet verplicht om een aanvullende verzekering af te sluiten. Het is zelfs zo als je een zorgverzekering hebt afgesloten als basispakket bij een verzekeraar, dat je niet verplicht bent een aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar te hebben.

Wijzigingen in het nieuwe jaar
Als je een zorgverzekering hebt afgesloten dan ben je er inmiddels wel achter gekomen dat er sinds 2013 wel het één en het ander is veranderd. Wanneer je 18 jaar bent geworden dan moet je een deel van de zorg zelf betalen, dit noemt men eigen risico. Heb je een zorgverzekering dan is het zo dat iedereen vanaf 18 jaar een eigen risico heeft. In 2017 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro.

Wanneer je de nieuwe regels leest die je van de zorgverzekering gekregen hebt, dan zie je dat niet alles onder het eigen risico valt. Je betaalt als je een zorgverzekering hebt afgesloten geen eigen risico als je bijvoorbeeld een bezoek hebt gebracht aan de huisarts, ook niet voor een verloskundige of eventuele kraamzorg. Heb je een zorgverzekering afgesloten en er zijn nationale bevolkingsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld borstonderzoek dan valt dit niet onder het eigen risico, moet je een griepprik halen omdat je in een risicogroep valt, ook dan valt dit niet onder het eigen risico.

Een hoger eigen risico
Je kunt een verzekeraar hebben waar je een zorgverzekering af kunt sluiten met een hoger eigen risico, als je dit doet dan is de meeste gevallen de premie voor de basisverzekering een stuk lager. Het kan zijn dat je hoge zorgkosten hebt, als dit zo is dan is het moeite waard om eens te bekijken of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor het eigen risico. Heb je een zorgverzekering die het eigen risico heeft verhoogd, dan kunnen mensen met een laag inkomen in 2017 een extra zorgtoeslag krijgen.

Heb je een zorgverzekering met een eigen risico en een huishouden met een minimum inkomen dan krijg je het verplicht eigen risico helemaal terug. Als je een zorgverzekering hebt met een eigen risico dan is het, hoe hoger de inkomsten zijn des te lager de zorgtoeslag.

Besparen op je zorgverzekering

Ondanks dat het eigen risico steeds hoger wordt en premies stijgen, zijn er zeker ook nog wel voordelen te behalen. Zo zijn er voor studenten bij veel verzekeraars veel interessante regelingen. Ook kun je vaak via je werkgever een collectiviteitsverzekering afsluiten, waarmee je een mooie korting meepakt. Vraag je werkgever hiernaar! Tot slot kun je de zorgverzekering vergelijker op onze site gebruiken.