De acceptatieplicht zorgverzekeringen houdt in dat een zorgverzekeraar verlicht is om iedereen te accepteren die een basisverzekering aanvraagt. Dit is door de overheid vast gelegd in de zorgverzekeringswet. Deze plicht is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat verzekeraars niet gaan selecteren op verzekerden. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt voor chronisch zieken, ouderen of op basis van geslacht.

Acceptatieplicht aanvullende verzekering?

Voor een aanvullende verzekering geldt (in tegenstelling tot de basisverzekering), geen acceptatieplicht. In de praktijk kan het dus voorkomen dat je voor de basispolis wel geaccepteerd wordt, maar voor de aanvullende niet. Ook kunnen de vergoedingen en inhoud behoorlijk verschillen per verzekeraar. Mocht je niet geaccepteerd worden, kijk dan eens bij een andere verzekeraar. Er zijn in Nederland een groot aantal verzekeraars, dus grote kans dat je elders wel verzekerd kunt worden.