Ook in 2015 is er weer het één en ander veranderd in de basiszorgverzekering. In het onderstaande overzicht geven we je de belangrijkste wijzigingen in 2015.

Verhoging bijdrage: Eigen risico

Het eigen risico is met 15 euro verhoogd naar 375 euro in 2015.

Uit het basispakket: Dyslexie

Dyslexiezorg wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aankloppen bij je gemeente.

Verhoging bijdrage: Kraamzorg

De eigen bijdrage voor de kraamzorg wordt iets verhoogd naar 4,15 (was 4,10). De kosten voor kraamzorg zonder medische noodzaak stijgen van € 116,50 naar € 117,50

Uit het basispakket: GGZ

De geestelijke gezondheidszorg tot 18 jaar valt niet meer onder de basisverzekering. Ook deze vorm van zorg valt onder de Jeugdwet en hiervoor moet je dus bij de gemeente zijn, net als dyslexie.

Nu in het basispakket: Wijkverpleegkundige zorg

In het verleden werd verpleging en verzorging aan huis vergoed door het AWBZ. Voortaan wordt hulp door een wijkverpleegkundige of ziekenverzorgende vergoed vanuit de basisverzekering.

Nu in het basispakket: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Zorg waarbij een oogarts of GZ-psycholoog hoofdbehandelaar is van een zintuiglijk gehandicapte wordt voortaan vergoed vanuit de basis. Voorheen werd dit nog vergoed door het AWBZ.